Poszukiwanie złóż surowców naturalnych jest niezwykle istotne dla każdej firmy, która zajmuje się wydobyciem oraz przetwórstwem minerałów. Dla przykładu można…