Złoża KGHM

29 października 2020 by Brak komentarzy

Poszukiwanie złóż surowców naturalnych jest niezwykle istotne dla każdej firmy, która zajmuje się wydobyciem oraz przetwórstwem minerałów. Dla przykładu można wskazać na nasz rodzimy KGHM, który pomimo tego, że posiada w Polsce monopol na eksploatację naszych olbrzymich zasobów, szuka na świecie nowych złóż, które chce eksploatować. Na przykładzie KGHM możemy doskonale pokazać, jak poszukiwanie złóż surowców naturalnych jest istotne.

Polskie złoże KGHM

Nasze narodowe zasoby miedzi są niezwykle duże. Są największe w Europie oraz zaliczane do jednych z największych na świecie. O ile natura dała nam duże ilości pierwiastka, to niestety wcale nie ułatwia nam zarówno jego wydobycia, jak i obróbki do postaci miedzi metalicznej. Przede wszystkim nasze polskie złoże rozciąga się w kierunku północnym, ale niestety jest ono ukierunkowane skośnie w dół, co powoduje, że im dalej na północ chcemy je eksploatować, tym głębiej musimy kopać. Dodatkowo nasza ruda jest określana jako polimetalurgiczna, czyli zawiera w sobie oprócz miedzi wiele innych pierwiastków metalicznych. W niektórych przypadkach jest to zaleta, w innych wada. Dodatkowo w rudzie istnieje duża ilość węgla organicznego, który bardzo utrudnia obróbkę hutniczą. Z tych powodów poszukiwanie złóż surowców naturalnych przez KGHM jest kluczowe z punktu widzenia ekonomii.

 

Polecamy:

 

Ekonomia wydobycia

Wydobycie każdego rodzaju minerału metodą głębinową jest zawsze dużo droższe niż kopalnia odkrywkowa. Z tego to właśnie powodu wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, buduje się kopalnie odkrywkowe. Doskonałym tego przykładem jest Chile, gdzie całość zasobów można wydobywać za pomocą technologii kopalni odkrywkowej. Poszukiwanie złóż surowców naturalnych w Chile, zaowocowało w ostatnich latach odkryciem kilku nowych złóż, do jednego z nich prawa zapewniło sobie KGHM. Kupowanie rudy z Chile, a w przyszłości wydobywanie jej na własny rachunek, zdecydowanie poprawia ekonomię spółki. Ale sama ekonomia to nie wszystko.

Wydajność procesów

Polska ruda miedzi zawiera w sobie kilka procent tego pierwiastka. Jest to za mało do tego, aby efektywnie przeprowadzać wytop w piecu hutniczym. Z tego powodu przeprowadza się proces flotacji rudy. Flotacja jest to swego rodzaju proces koncentracji frakcji zawierającej minerały miedzi, dzięki czemu jej stężenie zaczyna wzrastać. Proces staje się jednak wydajny optymalnie dopiero wtedy, kiedy do polskiego koncentratu doda się koncentratu sprowadzanego między innymi z kopalni chilijskich. Dodatkowym problemem jest również zawartość węgla organicznego w polskiej rudzie miedzi.

Węgiel a wytop

Poszukiwanie złóż surowców naturalnych miedzi jest ważne dla KGHM, również z tego powodu, że bazując tylko i wyłącznie na polskim materiale, proces hutniczy jest bardzo mało wydajny. W skrócie można opisać to w ten sposób. Piec hutniczy ma oczywiście swoje zadane parametru graniczne, do których zaliczamy również temperaturę maksymalną. Temperatura ta jest zawsze wyższa niż temperatura, w jakiej prowadzimy wytop danego metalu. Temperaturę osiągamy poprzez działanie systemu grzewczego. Jeśli jednak mamy w rudzie dużo węgla, to po przekroczeniu temperatury samozapłonu, zaczyna on płonąć, dostarczając w sposób niekontrolowany olbrzymich ilości niekontrolowanego ciepła. To ciepło grozi przegrzaniem pieca hutniczego i jego zniszczeniem. Z tego powodu, polski materiał wytapia się w zdecydowanie mniejszych partiach, niż jego odpowiedniki chilijskie. Można sytuację tą poprawić, stosując mieszankę materiału polskiego i zagranicznego. Dzięki temu zawartość węgla w surowcu jest procentowo sporo mniejsza.

Inne pierwiastki w rudzie

Jak wyżej wspomniano, polskie złoża miedzi określane są często w literaturze fachowej jako złoże polimetaliczne. Faktycznie w złożu występuje nawet do kilkunastu różnych pierwiastków, a do najważniejszych zaliczyć możemy żelazo, srebro, złoto, mangan, pallad i rod. Wymienione pierwiastki występują w rudzie w takiej ilości, że potencjalne odzyskiwanie z nich czystego materiału, w niedalekiej przyszłości może być opłacalne (srebro jest już obecnie odzyskiwane i korzyść z tego jest rzędu nawet 50% całych przychodów, w zależności od kursu srebra i miedzi). Są również w rudzie pierwiastki niepożądane, takie jak arsen. Arsen jest bardzo problematyczny, ponieważ jest szkodliwy dla człowieka, i proces hutniczy musi być pod ścisłą kontrolą. W przeciwnym wypadku wytop byłby niezwykle toksyczny dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Wspomniano o tym, że w rudzie jest wiele pierwiastków, które mają potencjał do ich wydobywania, ale obecnie nie jest to możliwe z punktu widzenia ekonomicznego. Jest to oczywiście prawda. Materiał taki jest jednak składowany. Zbiornik odpadów poflotacyjnych w żelaznym moście stanowi punk neutralizacji odpadów wydobywczych, ale jednocześnie jest to swego rodzaju rezerwuar, materiału, który ma potencjał do wykorzystania. Wszystko zależy jednak od dostępnych w przyszłości technologii oraz od ceny surowców na giełdach, które jednak systematycznie idą w górę.