Wypożyczalnia samochodów jakie ubezpieczenie

Wypożyczanie samochodu do celów prywatnych i zawodowych stało się powszechne. Jednak tak, jak w przypadku własnego auta mogą zdarzyć się sytuacje nieprzewidziane takie jak kolizja drogowa. Warto mieć to na uwadze udając się do wypożyczalni samochodów, trzeba upewnić się, jakim ubezpieczeniem jest objęty pojazd i jakie będą konsekwencje uczestniczenia na przykład w stłuczce. Czy ewentualne szkody trzeba będzie pokryć osobiście?

Jakie ubezpieczenie na wynajętym pojeździe?

Wypożyczalnia samochodów bez względu na to czy wynajmuje samochody osobowe czy auta dostawcze musi opłacić polisę OC, która jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli pojazdów. Trzeba przyznać, że często towarzystwa ubezpieczeniowe oferują droższe OC dla wypożyczalni niż dla klientów indywidualnych. Dlaczego tak się dzieje? Otóż, ubezpieczyciele mają świadomość, że takie pojazdy mają wyższą wypadkowość, co jest spowodowane ich użytkowaniem przez różne osoby, które mają różne umiejętności i różną znajomość topografii danego terenu.

Znając zakres odpowiedzialności, jaki zapewnia polisa OC, trzeba mieć na uwadze, że w szczególnych sytuacjach ta polisa nie pokryje wszystkich kosztów uszkodzenia samochodu. Jeżeli na przykład dojdzie do wypadku na drodze i bus na wynajmie ulegnie zniszczeniu a sprawcą jest kierowca, który go wynajął, samo OC nie pomoże. Kierowca może odnieść obrażenia ciała, będzie wymagał leczenia i rehabilitacji a obowiązkowe ubezpieczenie takich kosztów nie pokrywa. Więc, co zrobić, aby zabezpieczyć siebie oraz interesy wypożyczalni samochodów i nie ponosić odpowiedzialności finansowej? Należy skorzystać z dodatkowych wariantów ubezpieczenia.

Czy polisa AC, czyli autocasco chroni wynajmującego?

Autocasco należy do ubezpieczeń dobrowolnych i nie zawsze jest wykupowane przez wypożyczalnię samochodów. Ale posiadanie AC zapewnia wypożyczalni wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży np. auta dostawczego. Jest to duży plus dla takiej firmy, na który zwracają uwagę osoby korzystające z jej usług, ponieważ nie będą ponosiły odpowiedzialni finansowej za powstałą szkodę. Wykupione przez wynajmującego ubezpieczenie uzupełniające AC może spowodować pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów utraconego bagażu czy cennego sprzętu.

Ważne! AC nie jest ubezpieczeniem na każdą okazję. Co to oznacza? Towarzystwa ubezpieczeniowe podają wykaz zdarzeń, które zwalniają je z wypłacenia odszkodowania. Trzeba o tym pamiętać. A najczęściej dotyczy to zaistnienia rażącego niedbalstwa, które skutkowało kradzieżą lub uszkodzeniem pojazdu. Do takich przypadków zalicza się np. pozostawienie na postoju auta z kluczykami czy też jego nie zamknięcie. Użytkowanie auta przez osobę nieposiadającą do tego uprawnień czy też będącą pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Korzystając z busa na wynajmie i przewożąc większy ładunek ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do odpowiedzialności finansowej.

Czy osoba wynajmująca auto może wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Tak, istnieje taka ewentualność, która już nie jednego kierowcę uchroniła od poważnych konsekwencji finansowych. Jakie to dodatkowe ubezpieczenia? Jeżeli przedsiębiorca nie posiada własnej floty samochodowej i potrzebuje busa, wynajem jest dla niego jedyną alternatywą, aby prowadzić działalność gospodarczą. Jak już wiadomo, wypożyczalnia samochodów może wykupić tylko obowiązkowe OC a trzeba przecież zabezpieczyć kierowcę i chronić swój majątek. W takim przypadku istnieje możliwość wykupienia przez przedsiębiorcę dodatkowego ubezpieczenia. Można powiedzieć, że są one substytutem NNW oraz autocasco.rent-a-car-szczecin

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowały dla osób wynajmujących auta dostawcze i osobowe takie ubezpieczenia jak:

  • Polisa tzw. ubezpieczenie od wypadku CDW, czyli od ewentualnych uszkodzeń. Co ona obejmuje? Jest to wygodne dla wypożyczalni samochodów ubezpieczenie, ponieważ zapewnia jej odszkodowanie za powstałe uszkodzenia w wypożyczonym aucie. Takie szkody powstają w czasie wypadku drogowego. Część odszkodowania będzie musiał pokryć wynajmujący, który takie ubezpieczenie wykupił, ale jest to niewspółmiernie mniejsza kwota niż w przypadku braku polisy CDW.
  • Polisa TW, czyli od kradzieży oraz utraty pojazdu – takie ubezpieczenie to zabezpieczenie dla wypożyczalni prowadzącej wynajem aut dostawczych i/lub osobowych. Co zapewnia? Osoba korzystająca z busa na wynajmie wykupując TW będzie musiała z własnej kieszeni pokryć szkodę tylko w niewielkiej kwocie. Pozostałą część odszkodowania należnego wypożyczalni pokryje ubezpieczyciel.
  • Rozszerzona polisa na wypadek obrażeń od superkolizji objęta jest ubezpieczeniem pojazdu tzw. SCDW. Jak ono zabezpiecza wynajmującego i wypożyczalnię? Otóż, jest to podobne ubezpieczenie do w/w CDW, jednak jest korzystne dla wynajmującego, ponieważ wyłącza jego jakąkolwiek odpowiedzialność finansową za skutki wypadku. Jak można się spodziewać, jest to droższa opcja ubezpieczenia, ale osoba wynajmująca pojazd wykupując taką polisę jest zwolniona z wypłaty odszkodowania wypożyczalni.
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków PAI – to polisa, która zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania kierowcy (wynajmującemu pojazd z wypożyczalni) lub/i pasażerowi, którzy podczas wypadku odnieśli obrażenia. Wypłata z tego ubezpieczenia następuje niezależnie, to znaczy nie ma znaczenia, kto był sprawcą wypadku i może się łączyć z odszkodowaniem OC.