Ile kosztuje windykacja długu

22 czerwca 2021 by Brak komentarzy

Ściąganie należności za pomocą firmy windykacyjnej uchodzi za jedną z najskuteczniejszych metod odzyskiwania długów od osób nieregulujących swoich zobowiązań finansowych. Każdy wierzyciel, który nie odzyskał pożyczonych pieniędzy ma możliwość zgłoszenia się do kancelarii windykacyjnej, która zajmie się jego sprawą i pomoże mu w jak najszybszym odzyskaniu długu. Z takiej możliwość może skorzystać praktycznie każdy, niezależnie od tego, czy jest to instytucja finansowa, czy ten osoba prywatna. Każdy dłużnik, który nie reguluje swoich zobowiązań finansowych w terminie musi liczyć się z tym, że windykacja należności będzie odbywała się na różnorodne sposoby, aby dług został odzyskany. Im dłużej dłużnik będzie zwlekał z zapłatą, tym z poważniejszymi konsekwencjami będziemy musiał się liczyć.

Co należy rozumieć przez windykację wierzytelności?

Przez windykację wierzytelności należy rozumieć nic innego, jak szereg czynności, które zmierzają do ukierunkowania dłużnika do jak najszybszego uregulowania jego zobowiązania finansowego. Windykacja prawna może odbywać się na różne sposoby, ponieważ jej tradycyjny podział dzieli się na windykację miękką oraz windykacją twardą. Windykacja miękka to: częste telefony do dłużnika, wysyłanie wiadomości sms, wysyłanie wiadomości e-mail, jak również wysyłanie ponagleń za pomocą poczty tradycyjnej. Z kolei, jeżeli chodzi o formę windykacji twardej to zaliczyć do niej można w szczególności takie formy jak: wizyta windykatora terenowego, złożenie pozwu do sądu, a także egzekucja komornicza.

Jakie są koszty związane z windykacją długów?

Jeżeli chodzi o kwestię kosztów związanych z windykacją długów to należy tutaj przede wszystkim zaznaczyć to, że jest to zazwyczaj koszt dla wierzyciela w postaci 5% – 10% od kwoty odzyskanego długu przez daną kancelarię. Oczywiście instytucje finansowe udzielając pożyczek i kredytów swoim klientom są ubezpieczone na taką  okoliczność, tym bardziej, że od takiej okoliczności jest wyznaczone oprocentowanie od udzielanej kwoty pieniężnej. Mimo tego, iż jest to jedynie dziesięć procent to dla firm windykacyjnych jest to bardzo opłacalne, ponieważ posiadają one bardzo duże grono klientów, a ich działania są skuteczne na tyle, że dłużnicy decydują się na oddanie zobowiązania finansowego zazwyczaj jeszcze przed złożeniem wniosku do sądu o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Zobacz również:

 

Dlaczego Polacy się zadłużają?

Wpływ na działanie, jakim jest zadłużanie się Polaków jest wiele. A można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak: utrata stałego źródła dochodu, wystąpienie nagłej choroby, problemy natury psychicznej, hazard, jak również nieodpowiedzialne zaciąganie zobowiązań finansowych, których dłużnik z góry wie, że nie będzie w stanie ich spłacić. Polacy zadłużają się również z tego powodu, że jednym kredytem chcą spłacić poprzedni kredyt i wtedy bardzo łatwo wpadają w spiralę długów, z których bardzo ciężko im wyjść. Takie rozwiązanie jest najgorsze w przypadku takim, gdy dłużnik wie, że nie będzie w stanie uregulować swojego zaciągniętego zobowiązania w terminie, ponieważ odwlekanie spłaty zobowiązania finansowego niesie ze sobą bardzo poważne konsekwencje, do których można zaliczyć przede wszystkim: negatywną historię kredytową, jak również wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Z czym jest wiąże wpis do Krajowego Rejestru Sądowego?

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się przede wszystkim z tym, że dane dłużnika będą w tym miejscu przechowywane i udostępniane jeszcze przez okres pięciu lat, ale licząc od momentu uregulowania całego zaległego zobowiązania. Wiąże się to z tym, że żadna inna instytucja finansowa nie będzie chciała nam przez ten okres czasu udzielić jakiegokolwiek nowego kredytu, bądź pożyczki. Na wpis do takiego rejestru mogą liczyć podmioty, które zalegają nie tylko ze spłatą zaciągniętych kredytów, czy też pożyczek z przeszłości, ale również podmioty, które zalegają z różnorodnymi opłatami administracyjnymi, opłatami za abonament telefoniczny, jak również z opłatami z tytułu nieuregulowania należności za prąd. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi ewidencję długów należących zarówno do osób fizycznych, jak i do przedsiębiorców. I można do niego trafić już po upływie sześćdziesięciu dni, licząc od momentu wymagalności terminu zapłaty zgodnego z zawartą umową z wierzycielem. Również po upływie sześćdziesięciu dni wierzyciel ma możliwość wniesienia pozwu do sądu, aby ten wydał nakaz zapłaty. Z kolei nakaz zapłaty upoważnia także do jednoczesnego wszczęcia egzekucji komorniczej. Natomiast, jeżeli już do działania wkroczy komornik to może on odbywać nie tylko częste wizyty w domu dłużnika, ale również zająć jego konto bankowe, jak również wziąć na licytację cenne przedmioty, które do takiej osoby należą. Aczkolwiek, aby tak się mogło stać to przedmioty brane na licytację komorniczą muszą figurować tylko i wyłącznie na nazwisko osoby zadłużonej. Wobec tego nie wystarczy jedynie fakt, że znajdują się one w miejscu zamieszkania dłużnika. Warto również pamiętać, że niezależnie od tego, jakiej wysokość mamy dług, powinniśmy zawsze spróbować się porozumieć z firmą windykacyjną, aby nie doszło do wszczęcia egzekucji komorniczej w przyszłości.