Jak rozwiązać umowę o pozycjonowanie?

Niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, w której decydujemy się na pozycjonowanie Warszawa. Nie zawsze jednak będziemy zadowoleni z efektów, pomimo upływu pewnego czasu. W takich przypadkach strzałem w dziesiątkę może okazać się próba rozwiązania umowy, co jest zgodne z prawem i chroni nas przed nienależytym wykonaniem pracy po drugiej stronie. Jak powinna wyglądać umowa na pozycjonowanie? W jaki sposób rozwiązać umowę na pozycjonowanie strony? Czy dobrowolne porozumienie stron jest możliwe? Wypowiedzenie umowy- jak tego dokonać? Jakie zapisy mogą być dla nas niekorzystne? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania serdecznie zapraszamy do lektury poniższego artykułu, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości czytelników.

Jak powinna wyglądać umowa na pozycjonowanie?

W pierwszej kolejności powinniśmy dowiedzieć się, jak powinna wyglądać typowa umowa na pozycjonowanie, aby miała moc prawną. Przykładowo może dojść do sytuacji, w której po kilku miesiącach nie uzyskujemy przychodów, które były nam obiecane. Jeśli pozycja jest daleka od wymarzonej, a w ciągu kilku miesięcy nie odnotowano żadnego progresu, wówczas warto zdecydować się na odpowiednie kroki. Jednakże wcześniej warto zapoznać się dokładnie z postanowieniami. W praktyce umowa o świadczenie usług to porozumienie stron, które jasno i wyraźnie określa zarówno prawa, jak i obowiązki w zakresie przedmiotu umowy. Aby taki dokument był zgodny z prawem, powinien zawierać kilka elementów. Wśród nich warto wyróżnić tytuł i datę zawarcia umowy, określenie przedmiotu umowy, wskazanie podejmowanych działań, obowiązki zleceniodawcy, podpisy obu stron, określenie tychże stron, czas trwania umowy, określenie wynagrodzenia, a także ewentualne postanowienia końcowe. Jeśli któryś z tych elementów nie będzie widoczny, wówczas może świadczyć to o jej nieważności.

W jaki sposób rozwiązać umowę na pozycjonowanie strony?

W niektórych przypadkach jesteśmy niemalże zmuszeni do tego, aby rozwiązać umowę na pozycjonowanie strony. Przecież nikt z nas nie chce płacić za usługi, które nie są należycie wykonywane. W praktyce mamy dwie możliwości. Pierwsza z nich polega na dobrowolnym porozumieniu się obu stron. Druga jest nieco odmienna, bowiem mamy do czynienia z wypowiedzeniem prawnym. Warto pamiętać o tym, że umowa rozwiązuje się również wtedy, gdy upłynie okres, na który została zawarta. Dlatego tez jeśli został nam jeszcze tylko miesiąc, nie warto robić sobie problemów. Wystarczy poczekać, a po tym czasie płatności nie są już konieczne.

Czy dobrowolne porozumienie stron jest możliwe?

Pierwszym sposobem na rozwiązanie umowy na pozycjonowanie strony jest dobrowolne porozumienie obu stron. Jak to wygląda w praktyce? Otóż obie strony sporządzają aneks rozwiązujący. To właśnie on wskazuje datę rozwiązania umowy, a ewentualne porozumienie może określać roszczenie wobec stron. Dodatkowo możliwe jest wskazywanie form zaspokojenia tych roszczeń. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, ze niekiedy dopuszczalne jest zastosowanie klauzuli o wzajemnym zrzeczeniu się roszczeń. W praktyce oznacza to, że obie strony dochodzą do porozumienia i rozstają się w zgodzie. Z reguły jest to najbardziej rozsądna decyzja, bowiem nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji prawnych.

Wypowiedzenie umowy- jak tego dokonać?

Drugim sposobem na rozwiązanie umowy jest jej wypowiedzenie. Ta forma jest przewidziana w przypadku umów na czas zarówno oznaczony, jak i nieoznaczony. Co ciekawe, może być wypowiedziana przez zleceniodawcę lub zleceniobiorcę, bowiem obie strony mogą okazać się nieuczciwe. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowę przez zleceniodawcę, wówczas może to skutkować obarczeniem wydatkami, które ponoszone są przez zleceniobiorcę.  Dodatkowo zleceniobiorcy niekiedy przysługuje wynagrodzenie, które odpowiada dotychczasowym czynnościom. Istnieją nawet przypadki, gdzie to zleceniodawca jest zobowiązany do tego, by naprawić szkodę. Jedną z najczęściej stosowanych praktyk jest stosowanie kary umownej w postaci wypłaty wynagrodzenia, które przysługuje na 3 miesiące.

Zobacz również:

 

Jakie zapisy mogą być dla nas niekorzystne?

W umowie mogą znajdować się pewne zapisy, które dla strony zlecającej mogą okazać się niekorzystne. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na czas trwania umowy. Jest to kwestia dość problematyczna. Jeśli przykładowo podpiszemy umowę na krótki okres czasu, wówczas nie możemy oczekiwać cudów- nie na tym polega pozycjonowanie. Dopiero w dłuższej perspektywie czasu wyniki mogą okazać się zadowalające. Żadna inna firma nie będzie chciała współpracować z niepewnym klientem. Kolejnym zapisem może okazać się pozycjonowanie za grosze. Jeśli w grę wchodzą pieniądze, ludzie często nie myślą racjonalnie. Nie dajmy się namówić na niesamowite promocje czy limitowaną ofertę- jest to dla nas zły znak. Jeśli zależy nam na dobrych wynikach, nie obędzie się bez zainwestowania sporej kwoty pieniędzy. Często występuje klauzula o dostępie do informacji, a także dochodzi do nieuczciwego rozliczenia za osiągnięte pozycje.