Jak zdobyć środki na własny biznes?

28 stycznia 2021 by Brak komentarzy

Nawet realizacja najlepszych pomysłów w kwestii założenia własnej firmy poparta musi być odpowiednim zapleczem finansowym. Osoba, która ma zamiar otworzyć firmę musi dysponować budżetem. Dzięki temu zaistnieje na rynku. Jednak, wielu przedsiębiorców początkujących nie wie kompletnie, skąd wziąć pieniądze na własną firmę. Sprawdźmy możliwości.

Własne środki

Oszczędności, które są zgromadzone przez właściciela przyszłego firmy są pierwszym, jak i także podstawowym źródłem finansowania działalności. Jest ich zazwyczaj zbyt mało. Oczywiście założenie jednoosobowej firmy nie wymaga wniesienia początkowego kapitału, w przeciwieństwie do spółek, jednak jest wskazane, aby przedsiębiorca początkujący posiadał kwotę określoną pieniędzy na firmę, które mu umożliwiają opłacenie pierwszych wydatków, zanim w ogóle pojawią się zyski. Do kosztów pierwszych, z którymi liczyć się powinien przedsiębiorca należy opłacenie składek ZUS, wynajem biura, opłacenie mediów czy też prowadzenie księgowości.

Polecamy także:

Pomoc najbliższych

Okazuje się, że z rodziną nie tylko dobrze się wychodzi na zdjęciu. Zarówno nasza bliższa, jak i także dalsza rodzina to szansa na start, którą przemyśleć warto. Wręcz wskazane jest udowodnienie, że takowa forma wsparcia traktowana jest całkowicie na poważnie. W takiej sytuacji warto zaprezentować swoją ideę działalności oraz przekonać się, że ma ona szansę realną na osiągnięcie sukcesu. Jeśli nasz biznesplan jest wartościowy, to nie zaszkodzi także o pomoc finansową poprosić znajomych czy też przyjaciół. Może nie jest to grupa, do której się należy udać od razu w pierwszej kolejności, ale powinniśmy opcję tą mieć na uwadze. Może się zawsze okazać, że w grupie naszych przyjaciół znajdzie się spory entuzjasta nowego przedsiębiorstwa.

Kredyt

Wiele banków w swojej ofercie posiada oferty, które są skierowane bezpośrednio do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Jest to świetne rozwiązanie dla podatników, którzy nie mają oszczędności czy też nie zdążyli złożyć stosownego wniosku o pożyczkę unijną czy też dotację. Jednak przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność liczyć się musi z bardzo wysokim kosztem pozyskania pieniędzy na firmę przy pomocy kredytu. Jeśli nie ma finansowego zabezpieczenia, bank z całą pewnością nam narzuci dosyć spore wysokie koszty kredytu, co odzwierciedlone zostanie bezpośrednio w odsetkach, jakie przedsiębiorca będzie spłacał razem z ratami kredytu. W sytuacji, gdy przedsiębiorcy zamierzają pozyskać pieniądze na firmę przy pomocy kredytu, opcją bardzo korzystną będzie z pewnością kredyt inwestycyjny. Jak wskazuje sama nazwa, kredyt inwestycyjny przeznacza się na inwestycje różnego rodzaju. Dzięki niemu podatnik nabyć może urządzenia, które są niezbędne w otwartej firmie czy też zakupić nieruchomość, w której prowadził będzie działalność. Można także dokonać zakupu niematerialnych wartości, takich jak koncesje czy też licencje.

Pożyczki unijne

O pieniądze na firmę z pożyczek unijnych na założenie własne firmy ubiegać się mogą osoby fizyczne. Ułatwienia w zakresie uzyskania pożyczek unijnych są przewidziane po pierwsze dla osób niepełnosprawnych, a po drugie dla osób po trzydziestym roku życia. Tak naprawdę są dostępne dwie formy wsparcia unijnego zakładania własnej działalności. Pierwsza forma to pożyczka unijna. W jej ramach nowy przedsiębiorca może wnioskować o daną kwotę. Pożyczka przyznana może być na wybrany okres. Pośrednikiem przy takie pożyczce unijnej są pożyczkowe unijne firmy, które są wybierane przez urzędy wojewódzkie pracy czy też przez urzędy marszałkowskie. Czas spłaty może być rozłożony na znacznie dłuższy okres. Istnieje także możliwość zawieszenia spłaty na okres dwunastu miesięcy. Druga forma wsparcia to dotacja w postaci nie pożyczki unijnej, a świadczenia bezzwrotnego. W ramach takiej dotacji przedsiębiorca otrzymać może wsparcie do 40 000 tysięcy złotych. Jest ona zazwyczaj skierowana do bezrobotnych osób. Przedsiębiorca, który się ubiega o uzyskanie unijnej dotacji, na względzie musi musi mieć, że warunkiem jest samo ustanowienie zabezpieczenia. Ono stanowi gwarancję, że osoba, która wsparcie uzyskała, zużytkuje wszelkie pieniądze zgodnie z warunkami umowy, jak i także sporządzonym biznesplanem. To zabezpieczenie mieć może postać weksla, zastawu, hipoteki czy też poręczenia. Skorzystać z unijnych dofinansować można również w ramach wsparcia, które jest udzielane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w skrócie PARP. Udzielanie przez PARP tak naprawdę obejmuje kilka aspektów. Pierwsze to dofinansowanie na założenie działalności. Drugie to dofinansowanie do kompetencyjnych szkoleń. Z kolei trzecie to dofinansowanie na innowację oraz rozwój w ramach prowadzonych operacyjnych programów. Pożyczki unijne oraz wszelkiego rodzaju dotacje są szansą na otwarcie własnego biznesu bez wkładu własnego. Dzięki temu każdy z nas mając odpowiedni pomysł może stać się właścicielem własnej firmy i być szefem dla samego siebie.